สินค้าใหม่! Aluminium Xtra Sil G/UV254 แผ่นอะลูมิเนียมงานโครมาโตกราฟี

By..Oranicha  Chewyoo

 

 

หากคุณเคยทำงานวิจัยหรือมีประสบการณ์การสังเคราะห์สาร คุณจะต้องทราบว่าขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการสังเคราะห์สารคืออะไร หลายคนอาจตอบว่าก็ขั้นตอนการเตรียมสารตั้งต้นและตั้งปฏิกิริยาไม่ใช่หรือ คุณคิดถูกต้องแล้ว แต่มันยังไม่ถูกต้องเสมอไป 

อีกหนึ่งขั้นตอนที่มักจะถูกลืมคือ การทำให้สารบริสุทธิ์ พยายามที่จะสังเคราะห์สารออกมาจนสำเร็จแต่กลับทำให้สารมีความบริสุทธิ์และนำไปใช้งานต่อไม่ได้ สิ่งที่ทำมาทั้งหมดถือว่าสูญเปล่า 

การทำให้สารบริสุทธิ์ ในปัจจุบันมีอยู่หลากหลายวิธีให้เลือกใช้ขึ้นอยู่กับงานวิจัยนั้น การแยกสารโดยวิธีโครมาโทกราฟี (Chromatography) เป็นหนึ่งวิธีที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย

การแยกสารโดยวิธีโครมาโทกราฟี (Chromatography) เป็นการแยกสารประกอบหรือไอออนที่ปนกันอยู่มากกว่า 2 ชนิดขึ้นไป โดยจะแยกเป็นสองเฟสด้วยกัน เฟสที่เคลื่อนที่ (Mobile phase) และ เฟสอยู่กับที่ (Stationary phase) ซึ่งสองเฟสนี้สามารถเป็นแบ่งออกได้เป็น

- เฟสของแข็ง-ของเหลว (Solid-Liquid)

- เฟสของเหลว-ของเหลว (Liquid-Liquid)

- เฟสแก๊ส-ของเหลว (Gas-Liquid)

 

เราจะเห็นแล้วว่าการแยกสารโดยวิธีโครมาโทกราฟีนั้นมีหลากหลายวิธีแบ่งยิบย่อยขึ้นไปอีก แต่ล้วนแล้วใช้หลักการเดียวกันทั้งหมด หนึ่งในวิธีที่ได้รับความนิยมสูงสุด ได้แก่ การแยกสารโดยวิธีโครมาโทกราฟีแบบผิวบาง (Thin-layer chromatography ;TLC) เป็นการแยกแบบเฟสของแข็ง-ของเหลว (Solid-Liquid) เฟสอยู่กับที่หรือเฟสของแข็งจะมีตัวดูดซับชนิดมีขั้ว และเฟสเคลื่อนที่หรือเฟสของเหลวจะเป็นตัวทำละลายเพียงหนึ่งตัวหรือตัวทำละลายผสม (ขึ้นอยู่กับสารที่ต้องการจะแยก)  เนื่องจากเป็นการทดลอง สเกลเล็ก ใช้งานง่าย ประหยัด และเห็นผลลัพธ์ที่เร็ว ทำให้วิธีนี้เป็นพื้นฐานของงานโครมาโทกราฟีที่ต้องมีใช้กันแทบจะทุกงานวิจัย หลักการของ TLC คือ อาศัยสภาพขั้วสารที่แตกต่างกันในการแยก (สารที่มีความเป็นขั้วสูง-ต่ำ) 

 

อ่านมาจนถึงตรงนี้แล้ว เริ่มสนใจกันมากขึ้นแล้วใช่หรือไม่ เอ๋...แล้วจะหาซื้อเจ้าแผ่น TLC ได้จากที่ไหน ?? แอบกระซิบบอกว่า เอเพกซ์ เคมิเคิลมีจำหน่ายแล้ว!!

 

เราขอเสนอสินค้าใหม่จากแบรนด์ยอดนิยมอย่าง Loba chemie ; Aluminium Xtra Sil G/UV254 แผ่นอะลูมิเนียมโครมาโทกราฟีแบบผิวบางเคลือบด้วยซิลิกาเจลและอินดิเคเตอร์ชนิดฟลูออเรสเซนต์ F254

 

 

  • Silica 60 (ขนาด pore size 60 Å)
  • ขนาดแผ่น 20x20 เซนติเมตร
  • บรรจุ 25 แผ่นต่อกล่อง
  • ให้ผลที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าเมื่อส่องผ่าน UV หรือ Derivatization

 

ตารางที่ 1 : ตารางเทียบรหัสและชื่อสินค้าของ Loba chemie กับแบรนด์ Merck และ MN

Brand Product code Product name
Loba chemie LCTLC00333 Aluminium Xtra Sil G/UV254
Merck 5554 TLC Silica gel 60 F254
MN 818333 ALUGRAM® Xtra SIL G

 

 

บรรณานุกรม

1. Thin-Layer Chromatography. [ออนไลน์]. เว็บไซต์ : http://courses.chem.psu.edu/chem36/Experiments/PDF's_for_techniques/TLC.pdf. (วันที่ค้นข้อมูล 10 กันยายน 2561)

2. Lavakusa Banavatu. (2015).  Thin-Layer Chromatography. [ออนไลน์]. เว็บไซต์ : https://www.slideshare.net/LavakusaBanavatu/thin-layer-chromatography-43293607. (วันที่ค้นข้อมูล 10 กันยายน 2561)

<=