แหล่งคาร์โบไฮเดรตในธรรมชาติ

แหล่งคาร์โบไฮเดรตลับ ๆ ที่ทั่วไปไม่ค่อยรู้

ทุกคนอาจจะคุ้นเคยกับคาร์โบไฮเดรตที่มาจากอ้อย นม หรือน้ำผึ้งกัน แต่รู้หรือไม่ว่าคาร์โบไฮเดรตนั้นมีอยู๋ทุกที่รอบตัวเรา

วันนี้เอเพกซ์จะมาทุกคนมารู้จักกับแหล่งคาร์โบไฮเดรตลับ ๆ ที่ทั่วไปไม่ค่อยรู้กัน !!
 

มาเริ่มจากมอโนแซ็กคาไรด์ หรือน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว เป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีขนาดโมเลกุลเล็กที่สุด หรือเรียกได้ว่าเป็นมอนอเมอร์ของคาร์โบไฮเดรต
โดยประกอบไปด้วย โมเลกุลของน้ำตาล  มีรสหวาน ละลายน้ำได้ดี และน้ำตาลที่พบมากในธรรมชาติ แล้วแหล่งมอโนแซ็กคาไรด์นอกจากอ้อย แล้วมีอะไรบ้าง มาดูกันเลย..


มอโนแซ็กคาไรด์ (Monosaccharide)
 

หรือน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว เป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีขนาดโมเลกุลเล็กที่สุด หรือเรียกได้ว่าเป็นมอนอเมอร์ของคาร์โบไฮเดรต โดยประกอบไปด้วย โมเลกุลของน้ำตาล  มีรสหวาน ละลายน้ำได้ดี และน้ำตาลที่พบมากในธรรมชาติจะมีอะตอมของธาตุคาร์บอน 5 และ 6 อะตอม ได้แก่ น้ำตาลกลูโคส ฟรักโทส และกาแล็กโทส ที่สามารถพบได้ในพืชหลายชนิด

 

 

โอลิโกแซ็กคาไรด์ (Oligosaccharide) 
 

โอลิโกแซ็กคาไรด์ คือกลุ่มของน้ำตาลที่ประกอบมอโนแซ็กคาไรด์ตั้งแต่ 2 ถึง 10 โมเลกุล โดยเชื่อมต่อกันด้วยพันธะพันธะไกลโคซิดิก (glycosidic bond)

 

 

พอลิแซ็กคาไรด์ (Polysaccharide)
 

เป็นคาร์โบไฮเดรตโมเลกุลใหญ่ ที่เกิดจากมอโนแซ็กคาไรด์มากกว่า 10 โมเลกุลขึ้นไปต่อกันเป็นสายยาว เชื่อมต่อกันด้วยพันธะไกลโคซิดิก (Glycosidic bond) โดยจะแตกต่างกันออกไปตามชนิดมอโนแซ็กคาไรด์ จำนวน และรูปแบบการเชื่อมต่อของมอโนแซ็กคาไรด์

หากสนใจในเรื่องคาร์โบไฮเดรตเพิ่มเติม ที่จะบอกถึงประเภทว่าคาร์โบไฮเดรตแบ่งออกได้กี่ประเภท รวมไปถึงการใช้งานคาร์โบไฮเดรตในอุตสาหกรรม ว่าในแต่ละอุตสาหกรรมนำไปใช้ทำอะไร และคาร์โบไฮเดรตมีประโยชน์มากแค่ไหน 

สามารถอ่านบทความได้ที่ ประเภทและประโยชน์ของคาร์ไฮเดรตในอุตสาหกรรมต่าง ๆ  


 

ขอขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก

 

<=