บริจาคสารเคมีแล็บเพื่อการวิจัยทดลอง, เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์และตารางธาตุ แก่ รร.มีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์
Posted on 17 Dec 2018

 

ทางบริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จำกัด ได้ทำการบริจาคสารเคมีแล็บเพื่อการวิจัยและทดลอง, เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์และโปสเตอร์ตารางธาตุ ให้แก่โรงเรียนมีชัยพัฒนา จังหวัด บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมการเรียน การสอนของน้องๆ และทางโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

 

 

โรงเรียนมีชัยพัฒนา จัดตั้งขึ้นโดย อาจารย์มีชัย วีระไวทยะ ประธานมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ และนายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน อาคารเรียนทั้งหมดในโรงเรียนสร้างจากไม้ไผ่ จึงเป็นที่มาของชื่อเรียกโรงเรียนอีกชื่อว่า "โรงเรียนไม้ไผ่"

ปัจจุบัน ทางโรงเรียนมีครูอาสา จำนวน 17 คน และนักเรียนระดับมัธยม ทั้งหมด 160 คน โดยแบ่งเป็น นักเรียนชาย 60 คน และนักเรียนหญิง 100 คน โดยเด็กนักเรียนที่นี่ เป็นนักเรียนทุนจากทั่วประเทศ ที่ได้ทำการคัดเลือกเข้ามา นอกจากนี้ยังมีนักเรียนจาก ประเทศลาว เวียดนาม และพม่า ที่ได้รับโอกาสในการศึกษาที่นี่เช่นกัน

ทางโรงเรียนมีแนวคิดในการเรียนการสอนแบบเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรของโรงเรียนถูกออกแบบให้เด็กอยู่กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว เป็นโรงเรียนที่มุ่งเน้นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาระบบการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนด้อยโอกาสในชนบท เน้นความเป็นธรรมชาติ สร้างบรรยากาศที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ ไม่ตึงเครียด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  

  

 

ทีมงานของเรา ที่ไปในครั้งนี้ยังได้อยู่ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ กับน้องๆ ที่โรงเรียน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ รวมถึงได้เรียนรู้ รูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบที่สร้างสรรค์ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น การเยี่ยมชมการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ โรงเพาะเลี้ยงเห็ด กิจกรรมกีฬาต่างๆ เล่นกีฬาปิงปอง ฟุตบอล เป็นต้น และร่วมรับประทานอาหาร เล่นดนตรียามเย็น เป็นต้น

  

  

 

ทางบริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จำกัด มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่ประเทศไทย ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม สร้างประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ ในครั้งนี้ และขอขอบคุณทางคณะครู อาจารย์ รวมทั้งน้องๆ นักเรียน ที่ได้ต้อนรับอย่างอบอุ่น ถ้ามีโอกาส ทางทีมงานของบริษัทฯ ยินดีที่จะมอบความสุขและรอยยิ้มให้น้องๆ ต่อไปค่ะ ^^

 

หนังสือขอบคุณจากทางโรงเรียนมีชัยพัฒนา

ประมวลรูปภาพความประทับใจ