Ethanol หรือ Methanol แตกต่างอย่างไร? ใช้แบบไหนดี
Posted on 10 Mar 2020


เอทานอล และ เมทานอล ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี?

จากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ที่กำลังแพร่ระบาดขณะนี้ ทำให้เราไม่สามารถหาซื้อเจลล้างมือแอลกอฮอล์ได้ง่ายนัก หลายคนจึงหันมาสนใจผลิตเจลล้างมือฆ่าเชื้อโรคด้วยตัวเอง ซึ่งหากใครต้องการศึกษาส่วนผสม อุปกรณ์และวิธีการจัดเตรียม Apex Chemicals ได้รวบรวมวิธีการผลิตเบื้องต้นไว้แล้ว ที่บทความ “รวมสูตรทำเจลล้างมือด้วยตนเอง ง่ายๆที่บ้านก็ทำได้ นี้

จากการสำรวจข้อมูลลูกค้าหลายราย ทำให้เราทราบว่ามีหลายท่านอาจยังสับสนในเรื่องคุณสมบัติของแอลกอฮอล์แต่ละประเภท เช่น Ethanol (Ethyl Alcohol) หรือ เอทิลแอลกอฮอล์ คืออะไร? แล้ว Methanol (Methyl Alcohol) หรือ เมทานอล ล่ะ? สารทั้ง 2 ตัวนี้แตกต่างกันอย่างไร?

บทความนี้ Apex Chemicals จึงได้รวบรวมคำตอบที่เป็นประโยชน์สำหรับการเลือกใช้แอลกอฮอล์อย่างถูกวิธีมาให้

แอลกอฮอล์ (Alcohol)

แอลกอฮอล์ (Alcohol) หากได้ยินชื่อนี้ หลายคนอาจนึกถึงเหล้า ทั้งที่แท้จริงแล้วแอลกอฮอล์เป็น ชื่อเรียกสารเคมีอินทรีย์กลุ่มหนึ่งที่มีหมู่ฟังก์ชั่น ไฮดรอกซิลกรุ๊ป (-OH) เป็นองค์ประกอบ ซึ่งที่รู้จักกันมากที่สุดคือ เอทานอล (Ethanol, C2H5OH) และ เมทานอล (Methanol, CH3OH)      โดยแอลกอฮอล์ ทั้งสองตัวนี้แม้จะมีคุณสมบัติหลายอย่างที่คล้ายกัน แต่ความเป็นพิษต่อร่างกายนั้นแตกต่างกันอย่างคาดไม่ถึง

จากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ในปัจจุบันที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงทำให้มีอัตราการผลิตเจลล้างมือ เพื่อป้องกันไวรัสดังกล่าวจำนวนมาก ซึ่ง แอลกอฮอล์ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญ ที่เหมาะสำหรับการผลิตเจลล้างมือ คือ เอทานอล (Ethanol) เท่านั้น ส่วน เมทานอล (Methanol) นั้นมีฤทธิ์เป็นพิษ ไม่สามารถนำมาใช้ในการผลิตเจลล้างมือได้

 

เอทานอล” (Ethanol) และ “เมทานอล” (Methanol) ต่างกันอย่างไร?

เอทานอล และ เมทานอล นั้นเป็นสารละลาย ของเหลวใส ไม่มีสี ระเหยได้ ทั้งยังมีคุณสมบัติที่ไวไฟสูงทั้งคู่ แต่มีข้อแตกต่างกันดังนี้

 


*ความเป็นพิษต่อร่างกายระหว่างสารทั้ง 2 ชนิด  มีดังนี้:

เอทานอล (Ethanol): ก่อให้เกิดโรคพิษสุราเรื้อรังและตับอักเสบ ซึ่งเป็นอาการจากผู้เสพสุราเป็นระยะเวลานาน
เมทานอล (Methanol): มีพิษมาก สามารถดูดซึมเข้าทางผิวหนังและลมหายใจ ผู้ที่สูดดมเข้าไปจะเกิดอาการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ ทำให้หลอดลมอักเสบ ซึ่งอาจส่งผลให้เป็นพิษเฉียบพลันได้ ในกรณีที่ดื่ม Methanol เข้าไป ทางเดินอาหารจะดูดซึมและกระจายพิษเข้าสูกระแสเลือดทันที ทำให้คลื่นไส้ อาเจียน มีผลต่อประสาทตา และอาจทำให้ตาบอดได้ ในกรณีหนักกว่านั้นอาจส่งผลอันตรายให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้จากอาการไตอักเสบและกล้ามเนื้อตาย

อัตราส่วนของ เมทานอลที่เข้าสู่ร่างกายได้และไม่เป็นอันตรายมีข้อกำหนดดังนี้
การรับประทาน:   ห้ามรับประทานโดยเด็ดขาด
การสัมผัส: ไม่เกิน 40 mg/kg ต่อวัน
การสูดดม: ไม่เกิน 200ppm หรือ 260 mg/m3

ทั้งนี้ เอทานอล จากบางแหล่งผลิตอาจมีส่วนผสมของ เมทานอล เจือปนอยู่ด้วย เพื่อจุดประสงค์ที่ต่างกันออกไป เช่น เรื่องของการลดต้นทุนการผลิตรวมถึงการใส่สารอื่นเพื่อรักษาเสถียรภาพของสารให้มีอายุการใช้งานที่นานขึ้น โดยเราสามารถสังเกตและแยกประเภทของ เอทานอล ได้ดังนี้

  1. Ethanol Absolute คือ เอทานอล 100% ที่ไม่มีการเติมแต่งสารใดๆ สามารถรัปทานในรูปของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงใช้ผลิตเจลล้างมือได้
  2. Ethanol Denatured คือ เอทานอล ที่ไม่เหมาะสมสำหรับการบริโภค เนื่องจากมีการเติมส่วนผสมของสารชนิดอื่นเข้าไปในสารหลักหนึ่งชนิดหรือมากกว่า สำหรับการใช้ผลิตเจลล้างมือนั้นควรพิจารณาส่วนประกอบของสารดังกล่าว เนื่องจากส่วนผสมบางชนิดไม่เป็นอันตรายต่อร่ายกายเรา แต่บางชนิดอาจส่งผลร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ เช่น เมทานอล

สำหรับ เอทานอล ที่มี เมทานอล เป็นส่วนประกอบนั้นส่วนมากถูกผลิตมาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมที่เฉพาะ เช่น การใช้เป็นเชื้อเพลิง หรือ ตัวทำละลาย รวมถึงการใช้เป็นสารการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ดังนั้น เราควรทำความเข้าใจ พร้อมทั้งอ่านฉลากข้างขวดให้แน่ชัดก่อนใช้ทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย และที่สำคัญ ห้ามนำ Ethanol ที่มีส่วนผสมของ Methanol ในอัตราส่วนที่เกินข้อกำหนดมาใช้กับร่างกายโดยเด็ดขาด!!

หมายเหตุ: Methanol เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ตามพรบ. วัตถุอันตราย ควบคุมโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม และยังเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ตามพรบ. วัตถุอันตราย ควบคุมโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก...

เอทิล-เมทิลแอลกอฮอล์ เรียกชื่อผิด พิษถึงตาย
March 09, 2020, from: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Web site: https://www.mhesi.go.th/main/th/38-service/service-info/1260-algohol

เอทิล-เมทิลแอลกอฮอล์
March 10, 2020, from: สวทช (NSTDA)
Web site: https://www.nstda.or.th/sci2pub/thaismc/factsheet/hotnews/FS-062.pdf

“เอทิลแอลกอฮอล์” (ethyl alcohol) และ “เมทานอล” (methanol) ต่างกันอย่างไร
March 10, 2020, from: Nakornluang Lohaphan
Web site: https://www.nakornluanglohaphan.com/article/

พิษของแอลกอฮอล์
March 10, 2020, from: องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
Web site: https://www.liquor.or.th/aic/detail/

สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของแอลกอฮอล์
March 11, 2020, from: K-ME แหล่งความรู้เคมี
Web site: https://touchzy-sci.blogspot.com/2016/12/blog-post_8.html

What Is Denatured Alcohol or Ethanol?
March 17, 2020, from: ThoughtCo.
Web site: https://www.thoughtco.com/what-is-denatured-alcohol-p2-603999

#LearningCenterByApexChemicals  #Ethanol  #Methanol  #Ethanol&Methanol  #Chemicals  #LabTips #Apexchemicals