ชี้แจงการ Re-branding สินค้ากลุ่ม Thermo Fisher Scientific
Posted on 22 Oct 2021

ชี้แจงการ Re-branding สินค้ากลุ่ม Thermo Fisher Scientific

ทาง บริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จำกัด ขอเรียนแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า ผลิตภัณฑ์ในเครือ Thermo Fisher Scientific ได้มีการรวมกลุ่มแบรนด์ของ Acros Organics, Alfa Aesar และ Maybridge ให้อยู่ภายใต้แบรนด์ Thermo Scientific เพียงแบรนด์เดียว
ซึ่งทางบริษัทได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดและเอกสารการชี้แจงอย่างเป็นทางการในรูปแบบภาษาไทย โดยอ้างอิงจากจดหมายชี้แจงของทางผู้ผลิตตามรายละเอียดด้านล่างนี้

เรื่อง: การเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการค้าจาก Acros Organics, Alfa Aesar และ Maybridge เป็น Thermo Scientific

ทางเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเรียนแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า เราจะรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ และปรับเปลี่ยนเครื่องหมายการค้าจาก Acros OrganicsTM, Alfa AesarTM และ MaybridgeTM ให้เป็น Thermo ScientificTM เพียงแบรนด์เดียว โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อลดความทับซ้อนของการนำเสนอผลิตภัณฑ์ การบริการ และการเข้าถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้นให้แก่ลูกค้าต่อไป

โดยเรามีแผนการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการที่สำคัญบางส่วน ดังนี้

การปรับเปลี่ยนเครื่องหมายการค้า (Brand Transition)

  • ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Acros Organics, Alfa Aesar และ Maybridge จะถูกปรับเปลี่ยนไปเป็นแบรนด์ Thermo Scientific
  • บรรจุภัณฑ์และฉลากของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะถูกเปลี่ยนเป็นแบรนด์ Thermo Scientific ตั้งแต่ กลางเดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ตามที่แสดงใน ภาคผนวก 1 ด้านล่าง
  • เราจะไม่ทำการเปลี่ยนฉลากสินค้าใหม่ (re-label) สำหรับรายการสินค้าที่ยังคงมีสต็อกของฉลากสินค้าเดิมคงเหลืออยู่ ซึ่งอาจทำให้ลูกค้าได้รับสินค้าปะปนกันระหว่างสินค้าฉลากเดิม กับสินค้าฉลากใหม่ ของแบรนด์สินค้า Acros Organics, Alfa Aesar และแบรนด์สินค้า Thermo Scientific ในออเดอร์การสั่งซื้อของคุณ โปรดอ้างอิง ภาคผนวก 1 ด้านล่าง
  • เอกสารสนับสนุนด้านผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะถูกเปลี่ยนไปใช้เครื่องหมายการค้าและอัตลักษณ์ (Branding) ของ Thermo Fisher Scientific
  • ฝาของบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดจะถูกเปลี่ยนเป็นสีแดง เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบโดยรวมของแบรนด์ Thermo Scientific ดังนั้นท่านอาจได้รับสินค้าที่มีทั้งฝารูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ซึ่งเป็นสีแดงคละกัน จนกว่าสินค้ารูปแบบเดิมจะหมดสต็อก

การจัดการกลุ่มของผลิตภัณฑ์ (Product Portfolio)

  • เราจะทำการยกเลิกผลิตภัณฑ์ที่มีการความต้องการน้อยหรือไม่มีประวัติการสั่งซื้อออกจากรายการผลิตภัณฑ์ของเรา
  • เพื่อลดความซ้ำซ้อนของกลุ่มสินค้าบางรายการจากแบรนด์ Acros Organics, Alfa Aesar และ Maybridge เราจะทำการยกเลิกสินค้าดังกล่าวออกจากรายการผลิตภัณฑ์ของเรา ในกรณีดังกล่าวเราจะทำการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทดแทนให้แก่ท่าน ซึ่งในขั้นตอนนี้ทางเราจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในครึ่งปีแรกของปี 2565

ความต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์ (Product Continuity)

  • ผลิตภัณฑ์ที่ยังคงมีการจำหน่ายต่อไปจะยังคงใช้รหัสสินค้าเดิม  ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรหัสสินค้า
  • ทางเราต้องการให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าข้อมูลด้านคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) คุณภาพ (Quality) และประสิทธิภาพ (Performance) ของผลิตภัณฑ์จะยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

หากท่านมีข้อสงสัย หรือมีคำถามใดๆ โปรติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ หรือติดตามข้อมูลผ่านเว็บไซต์ https://www.alfa.com/en/brand-message โปรดติดตามข่าวสารเป็นระยะผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว ซึ่งทางเราจะมีการอัพเดทให้ท่านตลอดทั้งปี

ท่านสามารถ Download เอกสารชี้แจงอย่างเป็นทางการได้ตาม Link ด้านล่าง

จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้ทุกท่านทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป ทางบริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จำกัด ขอความร่วมมือท่านลูกค้ารบกวนแจ้งรายละเอียดการชี้แจงดังกล่าว ให้กับบุคลากรและฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกันในหน่วยงานหรือองค์กรของท่านทราบกันโดยทั่วถึง

สุดท้ายนี้ทางเราขอขอบพระคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ให้การไว้วางใจและสนับสนุน เอเพกซ์ เคมิเคิล ด้วยดีเสมอมา

FAQs คำถามที่พบบ่อยในหัวข้อการ Re-branding

Q. ทำไมจึงปรับเปลี่ยนแบรนด์สินค้าใหม่ ?
A. ปัจจุบันทางบริษัทฯ ผู้ผลิตได้เริ่มทำการรวมกลุ่มแบรนด์สารเคมี Acros Organics, Maybridge, Alfa Aesar และ Thermo Scientific ให้อยู่ภายใต้แบรนด์เดียวกันในชื่อ Thermo Scientific เพื่อปรับปรุงให้ผลิตภัณฑ์มีความชัดเจนและพร้อมสำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลลงบนเว็บไซต์ www.thermofisher.com

Q. สินค้าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่ ?
A. สินค้าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในส่วนขององค์ประกอบผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนดทางเทคนิค (Specifications) และแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์จะมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในส่วนของบรรจุภัณฑ์ โดยส่วนใหญ่จะมีการปรับเปลี่ยนสีของฝาปิดให้เป็นสีแดงรวมถึงฉลากสินค้าจะถูกเปลี่ยนให้เป็นรูปแบบของแบรนด์ Thermo Scientific ทั้งหมด

Q. รหัสสินค้าของแบรนด์ Acros Organics และ Alfa Aesar จะยังคงเหมือนเดิมหรือไม่ ?
A.
โดยรวมแล้วรหัสสินค้าของทั้งสองแบรนด์จะยังคงเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง และจะมีการนำเสนอข้อมูลลงบนเว็บไซต์ www.thermofisher.com ทั้งนี้อาจมีความแตกต่างเล็กน้อยในส่วนของการจัดรูปแบบรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ก่อนหน้านี้บน www.alfa.com

Q. ฉันจะเริ่มได้รับการจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากรูปแบบใหม่เมื่อไหร่ ?
A. ฉลากรูปแบบใหม่จะเริ่มปรากฏให้เห็นในช่วงปลายเดือนตุลาคม และในระหว่างช่วงของการเปลี่ยนถ่ายประมาณ 6 เดือนนี้ลูกค้าอาจได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากรูปแบบเดิมของแบรนด์ Thermo Scientific, Acros Organics และ Alfa Aesar ควบคู่กับฉลากรูปแบบใหม่ภายใต้แบรนด์ Thermo Scientific ปะปนกันจนกว่าสต็อคสินค้าที่มีฉลากรูปแบบเดิมจะหมดไป

Q. ฉันจะยังสามารถตรวจสอบสต็อกและรายการผลิตภัณฑ์ของ Acros Organics และ Alfa Aesar พร้อมทั้งทำการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จาก Apex Chemicals ได้เหมือนเดิมหรือไม่ ?
A. ลูกค้าจะยังคงสามารถตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ของ Acros Organics และ Alfa Aesar ได้จากเว็บไซต์เดิมของผู้ผลิต และเพื่ออำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้น ลูกค้าสามารถสอบถามรายการผลิตภัณฑ์พร้อมทำการสั่งซื้อได้จาก Apex Chemicals เหมือนเดิม 
นอกจากนี้ตั้งแต่ปลายปี 2564 เป็นต้นไป ลูกค้าจะพบกับรายการผลิตภัณฑ์ของทั้งสองแบรนด์เป็นเวอร์ชันที่เปลี่ยนฉลากใหม่ภายใต้แบรนด์ Thermo Scientific พร้อมทั้งบริษัทผู้ผลิตจะมีการอัพเดทรายการผลิตภัณฑ์ดังกล่าวลงในแค็ตตาล็อกสินค้าและบนเว็ปไซต์ในส่วนของกลุ่ม Chemicals โดยเริ่มกำหนดใช้ประมาณปลายเดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป หากมีการเปลี่ยนแปลงทางบริษัทฯ จะแจ้งข้อมูลโดยละเอียดผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ให้ทราบโดยเร็วที่สุด

Q. จะมีการยกเลิกรายการผลิตภัณฑ์จาก Acros Organics หรือ Alfa Aesar หรือไม่ ?
A. โดยส่วนใหญ่ ลูกค้าจะยังคงสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เดิมที่เคยใช้ได้ ซึ่งผู้ผลิตอาจมีการยกเลิกรายการผลิตภัณฑ์บางส่วนที่มีการสั่งซื้อน้อยหรือทับซ้อนกัน ทั้งนี้หากท่านพบว่ารายการสินค้าเดิมที่ท่านเคยใช้งานถูกยกเลิกไป ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อให้ Apex Chemicals จัดหาสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าให้กับลูกค้าได้ตามความต้องการ

Q. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ (SDS และ COA) จะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยหรือไม่และสามารถหาได้จากที่ไหน ?
A.
เนื้อหาและรายละเอียดต่างๆ ทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ แต่จะมีการปรับเปลี่ยนการจัดวางรูปแบบของเอกสารเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบของแบรนด์ Thermo Scientific ทั้งนี้ลูกค้าสามารถค้นหา MSDS และ COA ของผลิตภัณฑ์ได้จากเว็บไซต์ของผู้ผลิตเดิม (Acros Organics, Maybridge, Alfa Aesar และ Thermo Scientific) หรือเพื่อความสะดวกมากขึ้นท่านสามารถค้นหาผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ทั้งหมดได้บนหน้าเว็บไซต์ www.thermofisher.com ด้วยเช่นกัน

Reference: https://www.alfa.com/en/faq-rebranding/