โอลีโอเคมี (Oleochemical) คืออะไรและพบได้ในงานประเภทไหนบ้าง? มาดูกัน! | ApexChem Blog Apex Chemicals
โอลีโอเคมี (Oleochemical) คืออะไรและพบได้ในงานประเภทไหนบ้าง? มาดูกัน!
Posted on 04 Feb 2022

ครั้งนี้ เอเพกซ์ เคมิเคิล จะมาพูดถึง โอลีโอเคมี (Oleochemical) กันว่าคืออะไรและพบได้ในอย่างไร? แล้วอยู่ในงานประเภทใดกันล่ะ วันนี้เรามีคำตอบให้!

 


 

โอลีโอเคมี (Oleochemical)

คือกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของไขมันพืชและสัตว์ ปัจจุบันนั้นมีการนำไปใช้งานหลากหลายมาก เนื่องจากเป็นสารกลุ่มชนิดที่สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ และนำกลับมาใช้ได้อีก จึงเป็นสารชนิดหนึ่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก

 

งานประเภทที่เราจะได้พบกับ โอลีโอเคมี (Oleochemical) มีดังนี้

 


 

1️⃣   อุตสาหกรรม : ผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก Oleochemicals ถูกนำไปใช้เป็นสารสำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆ ดังนี้

  • Fatty acid methyl/ethyl ester: ผลิตน้ำมันและไบโอดีเซล (Biodiesel)
  • Glycerol: เครื่องสำอางค์ (Cosmetic), ยา(Pharmaceutical) และอุตสาหกรรมการพิมพ์ (Printing)
  • Fatty alcohol: นิยมใช้เป็นสารที่ใช้ในการผลิตนำยาทำความสะอาด (Detergents) รวมถึงใช้เป็น สารลดแรงตึงผิว (Emulsifier)  

นอกจากนี้ ยังสามารถพบได้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางค์ (Cosmetic), พอลิเมอร์ (Polymer) และน้ำมันเครื่อง (Lubricant) และในกลุ่ม Fatty acid: อุตสาหกรรมผลิตน้ำมัน (Oil), สบู่ (Soup), พลาสติก (Plasticizers) และพอลิเมอร์ (Polymer)
 

 

 

2️⃣   การวิเคราะห์ : การวิเคราะห์คุณภาพนั้นมีความจำเป็นต่ออุตสาหกรรมในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ Oleochemicals ก่อนนำมาใช้งาน

 โดยมีวิธีการวิเคราะห์ต่างๆดังนี้ 

  • Fatty acid analysis: การวิเคราะห์ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่มาจาก Fatty acid ด้วยเทคนิค Gas chromatography (GC) 
  • Quality control :  การวิเคราะห์คุณภาพน้ำมันโดยการหาปริมาณของปัจจัยต่างๆ เช่น การหาค่าความเป็นกรด ค่าไอโอดีนที่แสดงถึง ปริมาณพันธะคู่ในโครงสร้าง และค่าสปอนิฟิเคชั่นซึ่งสัมพันธ์กับน้ำหนักโมเลกุลของน้ำมัน เป็นต้น 
  • Karl fischer titration : การไทเทรตเพื่อวิเคราะห์ปริมาณน้ำในผลิตภัณฑ์ ด้วยเทคนิค Karl fischer 

 

ในครั้งนี้เราหวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยให้ทุกท่านเข้าใจถึงที่มา " โอลีโอเคมี (Oleochemical) " มากขึ้น 

สำหรับในหัวข้อถัดไป เราจะมาแนะนำสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก oleochemicals ในส่วนของอุตสาหกรรม กันต่อไป

 

 


 

เพื่อตอบโจทย์ทุกวัตถุประสงค์ของการใช้งานของลูกค้า เอเพกซ์ เคมิเคิล ได้ให้บริการนำเข้าสารเคมีสำหรับอุตสาหกรรม Oleochemical  รวมถึง Derivatizing Agent* และสารมาตรฐานสำหรับงานวิเคราะห์เพื่อควบคุมการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจาก Oleochemical โดยทางเราได้นำเข้าสินค้าจากผู้ผลิตมากถึง 4 แบรนด์ ให้ท่านได้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของงานวิเคราะห์


 

* Derivatizing Agent คือ สารเคมีที่ใช้ในปฏิกิริยาการเตรียมสารอนุพันธ์ (Derivatization) ก่อนนำไปวิเคราะห์ในขั้นตอนถัดไป

 

สำหรับท่านที่มองหาสารเคมีสำหรับการตรวจวิเคราะห์งานโอลีโอเคมี ไม่ว่าจะเป็น FAME/FAEE, Glycerol, Fatty acids, Derivatizing Agents, Solvents ที่สามารถใช้กับเครื่อง Gas Chromatography หรือสารเคมีอื่นๆที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไขมันด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ประเภทต่างๆ สามารถสอบถามปรึกษามาที่ เอเพกซ์ เคมิเคิลได้เลย

  
#Oleochemicals #Biodiesel #FattyAcid # FAME #FAEE #Glycerol #Glyceride # GasChromatography #DerivatizingAgent #IodineNumber #Titration #KarlFischer #Petrochemicals #EdibleOil # #FineChemicals #บริษัทขายสารเคมี #สารเคมีวิทยาศาสตร์

Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
“*required, will not be published” 512