ไบโอดีเซล (Biodiesel) หรือ Fatty acid methyl ester (FAME) / Fatty acid ethyl ester (FAEE) คืออะไร? | ApexChem Blog Apex Chemicals
ไบโอดีเซล (Biodiesel) หรือ Fatty acid methyl ester (FAME) / Fatty acid ethyl ester (FAEE) คืออะไร?
Posted on 10 Mar 2022

จากในครั้งที่แล้วที่เราได้เรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโอลีโอเคมี ( อ่านบทความเกี่ยวกับ โอลีโอเคมีได้ ที่นี่ ) ทำให้เราได้รู้ว่าโอลีโอเคมีนั้นเกี่ยวข้องกับหลากหลายอุตสาหกรรม โดยที่จะพบมากและเห็นกันบ่อย คือ อุตสาหกรรมผลิต"ไบโอดีเซล" นั่นเอง

แล้ว...ไบโอดีเซล..คืออะไรล่ะ? คำนี้เราอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้าง แต่ส่วนใหญ่อาจจะยังไม่ทราบว่าคืออะไร วันนี้เราจะพาไปดูกัน!

 

ไบโอดีเซล นับเป็นเชื้อเพลิงสะอาดที่ผลิตได้จาก น้ำมันพืช ไขมันสัตว์ รวมถึงน้ำมันที่เหลือจากอุตสาหกรรมอื่น โดยไบโอดีเซลมีจุดเด่นที่เราสามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน สำหรับช่วยขับเคลื่อนพาหนะต่างๆ ด้วยการนำไปผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงเดิมที่เรานิยมใช้ในปัจจุบันได้อีกด้วย

ตัวอย่างน้ำมันที่ไบโอดีเซลที่พบในปัจจุบัน จะมี น้ำมัน B7 B10 B20 และ B100 เป็นต้น

 

ไบโอดีเซล (Biodiesel) 

คือ เอสเทอร์ของกรดไขมัน หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ Fatty acid methyl ester (FAME) หรือ Fatty acid ethyl ester (FAEE) โดยผลิตภัณฑ์หลักที่ได้จากปฏิกิริยา transesterification* โดยใช้ตัวเร่งปฏิกริยา (Catalyst) นั้นจะช่วยให้การผลิตไบโอดีเซลเกิดได้รวดเร็วและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

*transesterification คือ การทำปฏิกริยาระหว่างไตรกลีเซอไรด์ในน้ำมันหรือไขมันกับแอลกอฮอล์ เพื่อสร้างหมู่เอสเทอร์ โดยอาศัยตัวเร่งปฏิกริยา

 

ดังนั้นตัวเร่งปฏิกิริยา จึงเป็นส่วนสำคัญของการผลิตพลังงานทดแทนไบโอดีเซลเป็นอย่างมาก

เราสามารถแบ่งตัวเร่งปฏิกิริยาออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

1. ตัวเร่งที่มีวัฏภาคเดียวกับสารตั้งต้น (Homogeneous)
เป็นกลุ่มสารที่มีคุณสมบัติกรดและเบส เป็นที่นิยมมาก เนื่องจากมีราคาถูก โดยอุตสาหกรรมส่วนมากใช้แล้วกำจัดทิ้ง เนื่องจากกระบวนที่ต้องใช้พลังงานและมีความยุ่งยาก โดยผ่านกระบวนการกลั่น

2. ตัวเร่งที่มีวัฏภาคต่างกับสารตั้งต้น (Heterogeneous)
เป็นสารประกอบโลหะ ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภันฑ์รองเช่น fatty acid และ glycerol นิยมใช้ตัวเร่งประเภทนี้ เนื่องจากสามารถนำกลับมาใช้ได้ง่าย โดยกระบวนการกรอง ไม่ต้องใช้พลังงาน แต่อาจมีราคาสูง 

 

ทาง เอเพกซ์ เคมิเคิล สามารถสนับสนุนในส่วนของการจัดหาตัวเร่งปฏิกริยา ทั้ง 2 ประเภทได้ โดยมีรายการพร้อมให้บริการหลากหลาย มีทั้งสำหรับทั้งอุตสาหกรรมและงานค้นคว้าวิจัย จากผู้ผลิตที่ได้การรับรองมาตรฐาน ISO อย่างแบรนด์ Thermo Scientific** และ Loba Chemie

**ในปัจจุบันสินค้าจากทางแบรนด์ Acros Organics และแบรนด์ Alfa Aesar ที่เอเพกซ์ เคมิเคิลมีการจัดจำหน่าย ได้ทำการควบรวมแบรนด์ให้อยู่ภายใต้ชื่อ Thermo Scientific ตั้งแต่ปี 2021 เป็นต้นมา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่