กัญชงและกัญชา ต่างกันอย่างไร? มาดูกัน!
Posted on 11 2022

 

ในช่วงนี้หันไปซ้ายก็กัญชา หันขวาก็กัญชง เรียกได้ว่ากระแสนี้มาแรงมาก ๆ แบบฉุดไม่อยู่กันเลยทีเดียว แล้วทั้งกัญชาและกัญชงนี่แตกต่างกันยังไง
วันนี้เราจะไปพาทุกคนไปดูความแตกต่างของพืชทั้งสองชนิดกัน ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย!!

 

กัญชง (Hemp) และ กัญชา (Cannabis)  พืชทั้งสองชนิดเป็นพืชล้มลุกที่มีถิ่นกำเนิดเดียวกันในวงศ์ Cannabaceae ที่อยู่ในตระกูล Cannabis เหมือนกัน ต่างกันที่สายพันธุ์ย่อยจึงทำให้กัญชงและกัญชามีลักษณะที่คล้ายกัน โดยจะแตกต่างกันในด้านลักษณะทางกายภาพ และปริมาณสารสำคัญ ดังนี้ 

 

 

กัญชง 

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Cannabis Sativa L.subsp. Sativa

สี/ลักษณะของใบ  : สีอ่อน เรียว เรียงตัวห่าง จำนวนใบ 7-11 แฉก

ลักษณะลำต้น : สูง เรียว สูงมากกว่า > 2 เมตร

ปริมาณ / คุณภาพ ของเส้นใย : ปริมาณมาก คุณภาพสูง 

ขนาด / ผิว ของเมล็ด : ขนาดใหญ่ ผิวเรียบมีลายเล็กน้อย

ปริมาณ CBD (Cannabidiol) : มากกว่า 2%*

ปริมาณ THC (Tetrahydrocannabinol) : น้อยกว่า 1%*

---------------------------------------------------------------------------------

 

กัญชา

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Cannabis Sativa L.subsp. Indica

สี/ลักษณะของใบ  : สีเข้ม หนากว้าง เรียงตัวชิด จำนวน 5-7 แฉก

ลักษณะลำต้น : หนา เป็นพุ่ม สูงไม่เกิน < 2 เมตร

ปริมาณ / คุณภาพ ของเส้นใย : ปริมาณน้อย คุณภาพไม่สูง

ขนาด / ผิว ของเมล็ด : ขนาดเล็ก ผิวมันวาว มีลายมาก

ปริมาณ CBD (Cannabidiol) : น้อยกว่า 2%*

ปริมาณ THC (Tetrahydrocannabinol) : 1 - 20%*

 

* โดยปริมาณของ CBD และ THC นั้น จะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของกัญชงและกัญชา

 

 

 

ซึ่งในสารประกอบในกัญชงและกัญชา มีผลการออกฤทธิ์ที่แตกต่างกันดังนี้ 

  • สาร CBD (Cannabidiol) : ไม่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท มีฤทธิ์ระงับอาการปวด ลดการอักเสบ ลดอาการชักเกร็ง และลดความกังวล

  • สาร THC (Tetrahydrocannabinol) : มีฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ส่งผลต่ออารมณ์ ความจำ ความรู้สึก ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย เคลิบเคลิ้ม อยากอาหาร และลดอาการคลื่นไส้

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------
 

สารประกอบ CBD  (Cannabidiol) และ THC (Tetrahydrocannabinol) มีแหล่งที่มาของสารประกอบ 2 แหล่ง คือ


1. สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural Product) หมายถึง สารประกอบทางเคมีที่มีความบริสุทธิ์ อาจมีฤทธิ์หรือไม่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ โดยสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเหล่านี้สามารถสกัดได้จากทรัพยากรทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น พืช, สัตว์และจุลชีพ เป็นต้น


2. สารสังเคราะห์ (Synthetic Material) หมายถึง สารที่เกิดจากการรวมตัวของสารหลาย ๆ ชนิดในทางเคมีเข้าด้วยกัน ให้ได้สารประกอบใหม่ขึ้น ซึ่งแหล่งที่มาของสารประกอบ CBD (Cannabidiol) และ THC (Tetrahydrocannabinol) ที่มาจากแหล่งที่มาต่างกันนี้ มีข้อกำหนดในการนำเข้าที่ต่างกัน ดังนี้ 

 

สารประกอบ CBD
 

  • แหล่งที่มาจากสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ถือเป็นสารยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ซึ่งติดข้อกำหนดของกฎกระทรวงฯ ในการนำเข้ากัญชงและกัญชา

  • แหล่งที่มาจากสารสังเคราะห์ ไม่ถือเป็นวัตถุเสพติด แต่ต้องมีการยื่นหนังสือหารือ
     

สารประกอบ THC

- แหล่งที่มาจากสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ถือเป็น
สารยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ซึ่งติดข้อกำหนดของกฎกระทรวงฯ ในการนำเข้ากัญชงและกัญชา
- แหล่งที่มาจากสารสังเคราะห์ เป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภทที่ 1 ซึ่งติดข้อกำหนดของกฎกระทรวงฯ
วัตถุออกฤทธิ์ประเภทที่ 1

 

ซึ่งการนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น กัญชงจะนิยมนำมาแปรรูปในงานสิ่งทอ, ทำกระดาษ และเมล็ดสกัดสำหรับอุตสาหกรรมและเครื่องสำอาง
ในส่วนของกัญชง นิยมนำมาสกัดเป็นยารักษาโรคและใช้ในทางการแพทย์

 

เป็นไงกันบ้าง หลังจากที่ได้ดูในส่วนความแตกต่างของทั้งสอง “กัญ” และข้อกำหนดในบางส่วนไปแล้ว บอกเลยว่าสำหรับบทความต่อไปจะเข้มข้นขึ้นอีกแน่นอน โดยจะมาดูกันว่าแต่ละส่วนประกอบของต้นกัญชาและกัญชงนั้น สามารถนำไปใช้ประโยชน์ใดได้บ้าง 

 

—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

หากคุณทำงานวิเคราะห์วิจัยที่เกี่ยวข้องกับกัญชงหรือกัญชา และการสกัดหรือการสังเคราะห์ CBD!

Apex Chemicals มีสินค้าสารมาตรฐานหลากหลายกลุ่มที่เกี่ยวข้อง อาทิ  สารมาตรฐาน CBD, กลุ่มสารมาตรฐานในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ เช่น โลหะหนัก, สารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้าง, สารอินทรีย์ตกค้าง, สารพิษจากเชื้อรา และเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อน ที่จะช่วยสนับสนุนงานวิเคราะห์ของคุณให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น 

 

#HEMP #Marijuana #สารมาตรฐานCBD #THC #CannabisTesting #สารเคมีวิเคราะห์กัญชง #สารเคมีวิเคราะห์กัญชา   #ReferenceStandardsforCannabisTesting