รวมภาพบรรยากาศในกิจกรรม “ปล่อยปู คืนสู่ท้องทะเล
Posted on 16 Jan 2023

 

 

บริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล ได้จัดโครงการ ก้าวใหม่ เพื่อโลกที่ยั่งยืน นำโดยผู้บริหาร พร้อมพนักงานกว่า 40 ท่าน

ร่วมปล่อยปูม้า ลงสู่ชายฝั่งหาดนภาธาราภิรมย์ โดยการปล่อยพันธุ์ปูในขนาดที่มีความเหมาะสมจะทำให้ปูที่ปล่อยมีอัตรารอดตายสูง

อีกทั้งบริเวณจุดที่ทำการปล่อยยังจัดเป็นแหล่งวางไข่ที่มีธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน

ซึ่งจะส่งผลให้ปูสามารถเจริญเติบโตต่อไปจนเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้ เป็นการคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติได้เป็นอย่างดี 

เพื่อเป็นการรักษาระบบนิเวศ รวมถึงอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย 

 

ไปชมภาพบรรยากาศในกิจกรรมนี้ได้เลย...

 

“เอเพกซ์ เคมิเคิล พร้อมเคียงข้างและสนับสนุนให้สังคมไทย เป็นสังคมแห่งความยั่งยืน”

 

#ApexChemicals #Chemicals #ApexChemicalsCSR #CSR
#ThermoFIsherScientific #ThermoScientific #Reagecon #LobaChemie #CATO #Borosil