ซีโอไลต์ (Zeolites)…แร่สารพัดประโยชน์
Posted on 20 Jan 2023

 

 

ซีโอไลต์ (Zeolites)…สุดยอดแร่สารพัดประโยชน์ ทำไมหลายคนถึงเรียกอย่างนั้น ไปหาคำตอบกัน..!

ด้วยคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวของซีโอไลท์นั้น ทำให้ในปัจจุบันนี้มีหลากหลายอุตสาหกรรมที่เริ่มหันมาสนใจแร่ประเภทนี้ (ซีโอไลต์) เพิ่มมากขึ้น เพราะสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานในด้านต่าง ๆ ได้แตกต่างกันได้อย่างน่าทึ่ง ซึ่งจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนั้น เรามีคำตอบให้…
 

 


Zeolites เป็นผลึกอะลูมิโนซิลิเกต (Aluminosilicate) มีพื้นที่ผิวสูงและมีรูพรุนขนาดเล็กถึงระดับไมโคร  (1-10 อังสตรอม) ซึ่งประกอบด้วยอะตอมของ Silicon (Si) และ Aluminium (Al) เป็นหลัก โดยเชื่อมต่อกันผ่านอะตอมของ Oxigen (O) ทั้งนี้ด้วยสัดส่วนขององค์ประกอบระหว่างปริมาณ %Si และ %Al ที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดสารประกอบซีโอไลต์ที่มีโครงสร้างและรูปร่างของผลึกที่หลากหลาย จึงสามารถจัดชนิดของซีโอไลต์ได้อีกมากมาย เช่น Zeolite Beta, Zeolite ZSM-5, Zeolite Ferrierite (FER) และ Zeolite Y และอีกมากมาย 

ในปัจจุบันมีการค้นพบซีโอไลต์มากถึง 600 ชนิด! โดยเราสามารถแบ่งกลุ่มตามโครงสร้างได้อีกราวๆ 40 ชนิด จำแนกได้ด้วยความแตกต่างทางโครงสร้างและขนาดของรูพรุนตามที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้ซีโอไลต์ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในงานหลากหลายด้าน ได้แก่.. 

 

1. Adsorption
ซีโอไลต์ที่มีรูพรุนขนาดเล็ก จึงมีพื้นที่ผิวสูง นิยมใช้เป็นตัวดูดซับทางเคมี สามารถดูดซับสารได้ทั้งที่อยู่ในสถานะแก๊สและของเหลว เช่น 

 • การช่วยดูดซับสารแอมโมเนีย ammonia ที่ส่งกลิ่นเหม็น ในน้ำทิ้งได้ 

 • ช่วยดูดซับก๊าซ CO2 จากไอเสียที่ถูกปล่อยจากโรงงานด้วย Zeolite Beta
   

2. Catalyst
มักใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทางเคมี เช่น 

 •  Zeolite ZSM-5 และ Zeolite Beta ที่สามารถใช้เป็นตัวช่วยเร่งปฏิกิริยา isomerization และใช้สำหรับการเติมหมู่ alkyl ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน

 

3. Chemical Separations
เนื่องจากขนาดของรูพรุนถูกจัดในประเภท microporous structure* จึงถูกนิยมใช้ในกระบวนการแยกสารในกลุ่มสารอินทรีย์ เช่น  

 • Zeolite Ferrierite (FER) ใช้ในกระบวนแยกสารประกอบ n-butane และ iso-butane และช่วยกำจัดแอมโมเนียในน้ำทิ้ง และกำจัดโลหะหนัก

  *รูพรุนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 2 นาโน

 

4. Cracking Process :  ใช้ในกระบวนการแตกตัวของโมเลกุลทางเคมี เช่น  

 • Zeolite Y ใช้แยกโมเลกุลไฮโดรคาร์บอนขนาดใหญ่ออกเป็นน้ำมันเบนซิน ดีเซล น้ำมันก๊าด ขี้ผึ้ง และผลพลอยได้อื่น ๆ ของปิโตรเลียมทุกชนิด

 

อีกทั้งยังมีการใช้งานซีโอไลต์ในประโยชน์ด้านอื่น ๆ เช่น ช่วยลดการปล่อดปล่อยแก๊สพิษจากอุตสาหกรรม เช่น แก๊สไนโตรเจนออกไซด์ แก๊สซัลเฟอร์ออกไซด์หรือแก๊สคาร์บอนออกไซด์ และงานประเภทอื่นๆได้อีกด้วย 

 

ในปัจจุบันยังมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการปรับปรุงคุณสมบัติซีโอไลต์และการพัฒนาซีโอไลต์ในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานวิจัยเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมเพื่อลดการใช้พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การดูดซับสารพิษ การแลกเปลี่ยนไอออนของโลหะหนัก การเร่งปฏิกิริยา ด้วยประโยชน์และคุณสมบัติของซีโอไลต์ที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น  ทำให้ซีโอไลต์ได้ชื่อว่าแร่สารพัดประโยชน์นั่นเอง 
 

เอเพกซ์ เคมิเคิล จำกัด พร้อมสนับสนุนทุกงานวิจัย รวมไปถึงการให้บริการในนำเข้า ซีไอไลต์ (Zeolites) สำหรับใช้วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการจากแบรนด์ Thermo Scienctific ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการ อันดับ 1 ของสหรัฐอเมริกา 

 

Product Highlight

 

 • มีสินค้าให้เลือกใช้งานหลากหลายขนาด ตั้งแต่ 25 - 500 g 

 • ครอบคลุมหลากหลายชนิดและขนาดพื้นที่ผิว (Surface Area ; S.A.) ให้เลือกตามความเหมาะสมของการใช้งาน ตั้งแต่ 400 m2/g ถึง 900 m2/g 

 • 80% ของรายการสินค้าที่มีจำหน่ายมีสต็อคพร้อมส่งจากต่างประเทศ 


 


 

สนใจสินค้าสามารถติดต่อได้ที่ 

Tel : 02-038-9999

Email : info@apexchemicals.co.th

Line : @ApexChemicals

 

—-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

#Zeolite #Catalyst #Adsorption #Chemicals #ThermoScientific #FineChemicals  #ZeoliteY #Zeolite ZSM-5 #ZeoliteBeta #ZeoliteFerrierite #ZeoliteMordenite  #ซีโอไลต์ 
#ApexChemicals #สารเคมี #สารเคมีวิเคราะห์ #สารมาตรฐาน #เครื่องแก้ว