CAREER

บริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จำกัด เป็นผู้แทนนำเข้าสารเคมีเกรดวิเคราะห์ที่ใช้ในห้องแล็บหรือห้องปฏิบัติการ มายาวนานกว่า 30 ปี เราเชื่อว่าบริษัท จะประสบความสำเร็จได้ต้องเริ่มจาก "สมาชิก" ในองค์กรก่อน เราจึงมุ่งเน้นการพัฒนาการสร้างคน และการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน ของ สมาชิกในองค์กรมาเป็นอันดับแรก

เราคือองค์กรของคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการส่งเสริมให้สมาชิกในองค์กรแสดงศักยภาพของตนเองออกมาได้ถึงขีดสุด และพร้อมพัฒนาก้าวไปกับเรา หากคุณรักงานที่ท้าทาย ชอบสิ่งแปลกใหม่ และชอบองค์กรที่อยู่กันอย่างพี่น้องและเท่าเทียม เรายังคงเปิดโอกาสรับผู้สมัครในตำแหน่งต่างๆ เพื่อเข้าร่วมกับทีมงานคุณภาพของเรา

Our Value & Our Happiness Trip
Job Vacancies
รายละเอียดของงาน
 • รับโทรศัพท์ ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์สารเคมี เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการแก่ลูกค้า
 • จัดทำใบเสนอราคา ออกใบรับคำสั่งขาย จัดทำเอกสารประกอบการส่งสินค้า จัดทำเอกสารประกอบงานประมูล
 • ประสานกับทีมขาย แจ้งสถานะสินค้าคงคลังให้ทีมขายและลูกค้าทราบ
 • ติดตาม-สอบถาม ความพึงพอใจการใช้สินค้าและบริการของบริษัท
 • อัพเดต ข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้าและข้อมูลบริษัทฯ ขึ้นเว็บไซต์
 • งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เอกสารธุรการสำนักงานทั่วไป

 

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพสหรืออายุ
 • ปริญญาตรี สาขาทางด้านวิทยาศาสตร์
 • เป็นคนมีความละเอียดสูง รักงานเอกสาร รักการพูดคุยกับลูกค้า
 • หากมีประสบการณ์ด้านการขาย หรือมีความรู้ด้านเคมี หรือเคยเรียนวิทยาศาสตร์มา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Outlook และ Power Point ได้เป็นอย่างดี

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • สำนักงาน บริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จำกัด  เลขที่ 5/2 ถ.ศรีนครินทร์ ซ.46/1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทมฯ 10250

หากสนใจสมัครงานตำแหน่งนี้ 

 • ติดต่อ : คุณจิรยุทธิ์ ตั้งวิชิตฤกษ์  โทร. 097-996-9691
 • หรือ คุณจิรา ตั้งวิชิตฤกษ์            โทร. 084-229-9922, 083-959-9593

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านหน้าเว็บไซต์
 • ส่งใบสมัครทาง Email
 • ส่งใบสมัครทาง Fax
 • ส่งใบสมัครด้วยตนเอง
เงินเดือน

ขึ้นกับคุณวุฒิและประสบการณ์

Apply this job
รายละเอียดของงาน
 • ปฏิบัติงานที่คลังสินค้าขิงบริษัทฯ ที่ ถ.กิ่งแก้ว ซ.3/1 จ.สมุทรปราการ
 • รับและจ่ายสินค้าตามออเดอร์ของลูกค้า
 • จัดเก็บสินค้าตามพื้นที่ที่กำหนด ดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สมบูรณ์ พร้อมที่จะเบิกใช้ได้ตลอดเวลา
 • ตรวจสอบสภาพสินค้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ไม่ชำรุดเสียหาย เช็ควันหมดอายุสินค้าก่อนเบิกเพื่อทำการจัดส่งทุกครั้ง
 • นับสต็อคสินค้า วนรอบ และประจำเดือน เช็คสินค้าที่มีอยู่ในคลังสินค้าให้ตรงกับบัญชีคุมสินค้า
 • ดูแลความสะอาดของคลังสินค้า ให้สะอาด เรียบร้อยและเป็นระเบียบอยู่เสมอ
 • ตรวจรับสินค้าให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อก่อนรับเข้าในระบบ
 • กรณีพนักงานไม่พอ ก็สามารถติดรถส่งสินค้าเพื่อไปช่วยพนักงานส่งสินค้ายกของจัดส่งลูกค้าได้
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ ใช้คอมพิวเตอร๋โปรแกรมสำนักงานได้ดี
 • หากเคยเรียนวิชาเคมี หรือสายวิทยาศาสตร์มา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความละเอียด รอบคอบสูง ขยัน อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ไม่มีโรคประจำตัว ไม่แพ้ฝุ่น สามารถยกของหนักได้

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • คลังสินค้าบริษัท ซ.กิ่งแก้ว 3/1 ต.ราชเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

หากสนใจสมัครงานตำแหน่งนี้ 

 • ติดต่อ : คุณศุภศักดิ์     โทร. 062-709-7872

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านหน้าเว็บไซต์
 • ส่งใบสมัครทาง Email
 • ส่งใบสมัครทาง Fax
 • ส่งใบสมัครด้วยตนเอง
เงินเดือน

ขึ้นกับคุณวุฒิและประสบการณ์

Apply this job
ติดต่อสมัครงาน
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณจิรา ตั้งวิชิตฤกษ์
ตำแหน่ง : Operations Manager
ช่องทางการส่งเอกสารสมัครงาน
E-Mail : admin@apexchemicals.co.th
ไปรษณีย์ : ส่งเอกสารมาที่บริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จำกัด
2034/87 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้นที่ 19 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
let’s draw your future together
apply now to join our family
Browse
Browse
Our Values
ค่านิยมในการทำงานของเราชาว เอเพกซ์ เคมิเคิล
“เรามองหาบุคลากรคุณภาพที่มีค่านิยมเช่นเดียวกับเรา”
Servant’s Heart
หัวใจของผู้ให้
 • ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ
 • มุ่งมั่นในการให้บริการมากกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง
 • เสียสละเพื่อผู้อื่นและส่วนรวมก่อนเสมอ
 • รักการทำงานเป็นทีม ความสามัคคี
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม
Innovator’s Mind
ปัญญาของนักประดิษฐ์
 • มีความริเริ่มสร้างสรรค์
 • มุ่งมั่นพัฒนาการทำงานของตนและส่วนรวมอยู่เสมอ
 • กล้าที่จะคิดต่าง และ ทำสิ่งใหม่
 • วางแผน ไตร่ตรอง ละเอียดรอบคอบ และหมั่นตรวจสอบตนเองอยู่เสมอ
Fighter’s Spirit
สปิริตของนักรบ
 • มุ่งมั่นที่จะเป็นที่หนึ่ง
 • กล้าหาญ
 • เข้มแข็งและอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
 • คิดจริง ทำจริง