CAREER

บริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จำกัด เป็นผู้แทนนำเข้าสารเคมีเกรดวิเคราะห์ที่ใช้ในห้องแล็บหรือห้องปฏิบัติการ มายาวนานกว่า 30 ปี เราเชื่อว่าบริษัท จะประสบความสำเร็จได้ต้องเริ่มจาก "สมาชิก" ในองค์กรก่อน เราจึงมุ่งเน้นการพัฒนาการสร้างคน และการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน ของ สมาชิกในองค์กรมาเป็นอันดับแรก

เราคือองค์กรของคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการส่งเสริมให้สมาชิกในองค์กรแสดงศักยภาพของตนเองออกมาได้ถึงขีดสุด และพร้อมพัฒนาก้าวไปกับเรา หากคุณรักงานที่ท้าทาย ชอบสิ่งแปลกใหม่ และชอบองค์กรที่อยู่กันอย่างพี่น้องและเท่าเทียม เรายังคงเปิดโอกาสรับผู้สมัครในตำแหน่งต่างๆ เพื่อเข้าร่วมกับทีมงานคุณภาพของเรา

Our Value & Our Happiness Trip
Job Vacancies
รายละเอียดของงาน
 • รับโทรศัพท์ ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์สารเคมี เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการแก่ลูกค้า
 • จัดทำใบเสนอราคา ออกใบรับคำสั่งขาย จัดทำเอกสารประกอบการส่งสินค้า จัดทำเอกสารประกอบงานประมูล
 • ประสานกับทีมขาย แจ้งสถานะสินค้าคงคลังให้ทีมขายและลูกค้าทราบ
 • ติดตาม-สอบถาม ความพึงพอใจการใช้สินค้าและบริการของบริษัท
 • อัพเดต ข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้าและข้อมูลบริษัทฯ ขึ้นเว็บไซต์
 • งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เอกสารธุรการสำนักงานทั่วไป

 

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพสหรืออายุ
 • ปริญญาตรี สาขาทางด้านวิทยาศาสตร์
 • เป็นคนมีความละเอียดสูง รักงานเอกสาร รักการพูดคุยกับลูกค้า
 • หากมีประสบการณ์ด้านการขาย หรือมีความรู้ด้านเคมี หรือเคยเรียนวิทยาศาสตร์มา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Outlook และ Power Point ได้เป็นอย่างดี

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • สำนักงาน บริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จำกัด  เลขที่ 5/2 ถ.ศรีนครินทร์ ซ.46/1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทมฯ 10250

หากสนใจสมัครงานตำแหน่งนี้ 

 • ติดต่อ : คุณจิรยุทธิ์ ตั้งวิชิตฤกษ์  โทร. 097-996-9691
 • หรือ คุณจิรา ตั้งวิชิตฤกษ์            โทร. 084-229-9922, 083-959-9593

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านหน้าเว็บไซต์
 • ส่งใบสมัครทาง Email
 • ส่งใบสมัครทาง Fax
 • ส่งใบสมัครด้วยตนเอง
เงินเดือน

ขึ้นกับคุณวุฒิและประสบการณ์

Apply this job
รายละเอียดของงาน
 • ปฏิบัติงานที่คลังสินค้าขิงบริษัทฯ ที่ ถ.กิ่งแก้ว ซ.3/1 จ.สมุทรปราการ
 • รับและจ่ายสินค้าตามออเดอร์ของลูกค้า
 • จัดเก็บสินค้าตามพื้นที่ที่กำหนด ดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สมบูรณ์ พร้อมที่จะเบิกใช้ได้ตลอดเวลา
 • ตรวจสอบสภาพสินค้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ไม่ชำรุดเสียหาย เช็ควันหมดอายุสินค้าก่อนเบิกเพื่อทำการจัดส่งทุกครั้ง
 • นับสต็อคสินค้า วนรอบ และประจำเดือน เช็คสินค้าที่มีอยู่ในคลังสินค้าให้ตรงกับบัญชีคุมสินค้า
 • ดูแลความสะอาดของคลังสินค้า ให้สะอาด เรียบร้อยและเป็นระเบียบอยู่เสมอ
 • ตรวจรับสินค้าให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อก่อนรับเข้าในระบบ
 • กรณีพนักงานไม่พอ ก็สามารถติดรถส่งสินค้าเพื่อไปช่วยพนักงานส่งสินค้ายกของจัดส่งลูกค้าได้
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ ใช้คอมพิวเตอร๋โปรแกรมสำนักงานได้ดี
 • หากเคยเรียนวิชาเคมี หรือสายวิทยาศาสตร์มา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความละเอียด รอบคอบสูง ขยัน อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ไม่มีโรคประจำตัว ไม่แพ้ฝุ่น สามารถยกของหนักได้

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • คลังสินค้าบริษัท ซ.กิ่งแก้ว 3/1 ต.ราชเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

หากสนใจสมัครงานตำแหน่งนี้ 

 • ติดต่อ : คุณศุภศักดิ์     โทร. 062-709-7872

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านหน้าเว็บไซต์
 • ส่งใบสมัครทาง Email
 • ส่งใบสมัครทาง Fax
 • ส่งใบสมัครด้วยตนเอง
เงินเดือน

ขึ้นกับคุณวุฒิและประสบการณ์

Apply this job
ติดต่อสมัครงาน
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณจิรา ตั้งวิชิตฤกษ์
ตำแหน่ง : Operations Manager
ช่องทางการส่งเอกสารสมัครงาน
E-Mail : admin@apexchemicals.co.th
ไปรษณีย์ : ส่งเอกสารมาที่บริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จำกัด
5/2 โครงการบิสทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
let’s draw your future together
apply now to join our family
Browse
Browse
Our Values
ค่านิยมในการทำงานของเราชาว เอเพกซ์ เคมิเคิล
“เรามองหาบุคลากรคุณภาพที่มีค่านิยมเช่นเดียวกับเรา”
Servant’s Heart
หัวใจของผู้ให้
 • ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ
 • มุ่งมั่นในการให้บริการมากกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง
 • เสียสละเพื่อผู้อื่นและส่วนรวมก่อนเสมอ
 • รักการทำงานเป็นทีม ความสามัคคี
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม
Innovator’s Mind
ปัญญาของนักประดิษฐ์
 • มีความริเริ่มสร้างสรรค์
 • มุ่งมั่นพัฒนาการทำงานของตนและส่วนรวมอยู่เสมอ
 • กล้าที่จะคิดต่าง และ ทำสิ่งใหม่
 • วางแผน ไตร่ตรอง ละเอียดรอบคอบ และหมั่นตรวจสอบตนเองอยู่เสมอ
Fighter’s Spirit
สปิริตของนักรบ
 • มุ่งมั่นที่จะเป็นที่หนึ่ง
 • กล้าหาญ
 • เข้มแข็งและอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
 • คิดจริง ทำจริง