literature center

เอเพกซ์ เคมิเคิล เป็นผู้นำเข้าแบรนด์ผู้ผลิตสารเคมี วัสดุวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์สำหรับห้องปฎิบัติการ หลากหลายแบรนด์เพื่อให้บริการสนับสนุนงานวิเคราะห์ของห้องแล็บของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละแบรนด์ผู้ผลิตที่เราเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายได้จาก Literature Center นี้

หากท่านต้องการเอกสารในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าโดย Email: info@apexchemicals.co.th

Brand Catalogues
แค็ตตาล็อกสินค้าประจำปีของแต่ละแบรนด์
Biosynth Chemical : Company Overview

"Biosynth is at The Edge of Innovation."

Biosynth’s mission is to be the leading life sciences platform for scientists developing revolutionary medicines and diagnostics.

Fisher Chemical Solvents Application Guide

The Resources You Need, When You Need Them

Product Catalogue

( Honeywell )

สารเคมีคุณภาพสูง (High-Quality Product) และ Reagent สำหรับการวิเคราะห์ (Analytical Reagents)

Catalog-Spex Certiprep 2020

New Catalog-Spex Certiprep 2020 for Inorganic Group

Fisher BioReagents Catalogue

( Fisher BioReagent )

Product Catalogue

( Honeywell )

สารเคมีคุณภาพสูง (High-Quality Product) และ Reagent สำหรับการวิเคราะห์ (Analytical reagents)

Industry Specific Catalogues
แค็ตตาล็อกสินค้าแยกตามประเภทอุตสาหกรรม
Nucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids E-Book - Part 2

Nucleosides, Nucleotides & Nucleic Acids Toolbox

Part 2 - Nucleic Acids - The Basis of Genes Biological Significance Chemistry Analysis Applications

Fisher Chemcial Inoraganic Salt

Fisher Chemical Tracemetal Acid & Base

High-Throughput Screening & Fragment Libraries

Increasing success rates in your drug discovery research

The search for bioactive molecules in early-stage drug discovery using rapid compound screening and fragment-based design should not be like looking for a needle in a haystack.

A Constant flow of innovation "Battery Technology"

All batteries are made up of three major components: a negative electrode (Anode), a positive electrode (cathode), and an electrolyte, a substance that reacts chemically with the anode and cathode. Metals, metal oxides, and solvents are all essential in battery production. Thermo Fisher Scientific offers a range of quality products to support battery research and manufacturing.

Analytical and testing solutions for the petrochemical industry

High-purity reagents, acids, and solvents for oil and gas testing and analysis

5,000 chemicals produced in ISO 9001:2015-compliant facilities. Available in a range of purity grades

Literature & Brochures
สื่อสิ่งพิมพ์/ โบรชัวร์แนะนำสินค้า
Oligosaccharide

Oligosaccharide E-Book โอลิโกซาคคาร์ไรด์

หนังสือเล่มนี้ เป็นทรัพยากรสำหรับเหล่านักวิทยาศาสตร์ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติของโอลิโกแซคคาร์ไรด์ สำหรับการวิจัยหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยหนังสือเล่มนี้อธิบายแหล่งที่มา วิธีการแยกแยะและกู้คืนโอลิโกแซคคาร์ไรด์ และวิธีการวิเคราะห์โอลิโกแซคคาร์ไรด์ นอกจากนี้ยังนำเสนอความสำคัญในการวิจัยทางชีวภาพและการประยุกต์ทางพาณิชย์อีกด้วย

Polysaccharides

Polysaccharides E-Book

 

Polysaccharides Toolbox เป็นชุดเครื่องมือที่รวบรวมข้อมูลและแคตตาล็อกของโพลิแซ็คคาร์ไรด์และไบโอโพลิเมอร์ที่เกี่ยวข้อง มีการใช้งานมากมายในภาคอาหาร ยา และอุตสาหกรรม ชุดเครื่องมือนี้จะช่วยนำทางผู้ใช้ผ่านความซับซ้อนของโพลิแซ็คคาร์ไรด์อย่างละเอียด รวมถึงแหล่งที่มา คุณสมบัติ การใช้งาน และความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและคุณสมบัติของโพลิแซ็คคาร์ไรด์"

Monosaccharide

หนังสือคู่มือ ที่ต้องมีสำหรับนักเคมี ชีวเคมี และนักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา ทั้งในอุตสาหกรรมและวิชาการ จากผู้เชี่ยวชาญและผู้นำอุตสาหกรรม

มอโนแซ็คคาร์ไรด์เป็นรูปแบบพื้นฐานของคาร์โบไฮเดรต ซึ่งมีบทบาทสำคัญในด้านชีววิทยา เช่น การเก็บรักษาพลังงานและการสร้างโครงสร้างเซลล์
โดยลิงก์กลูโคซิดิกเชื่อมต่อหลายๆ มอโนแซ็คคาร์ไรด์เพื่อสร้างออลิโกแซคคาร์ไรด์และโพลิแซ็คคาร์ไรด์

Key Biologics Overview

ด้วยประสบการณ์หลายปีในการพัฒนาโปรตีนและสารต่อต้านสำหรับโรคที่เพิ่มขึ้นและเติบโตขึ้น
รวมถึงการให้วัสดุเชิงรุกคุณภาพสูงให้กับอุตสาหกรรมการวินิจฉัยในเชื้อในห้องและห้องทดลองวิจัย:

  • สารสำหรับการวินิจฉัยในเชื้อในห้อง Reagents for in vitro diagnostics
  • เอนไซม์ ปรับแต่งเอง Custom Enzymes
  • สารต่อต้าน สำหรับการวินิจฉัยในห้องวิจัย  Custom Antibodies
  • โปรตีนและสารต่อต้าน  Proteins and Antigens

Fisher Chemical LC-MS Solvents

Pesticide Standard Brochure

โซลูชั่นที่ดีที่สุดในการวิเคราะห์ สารจัดการศัตรูพืช อาหารและสิ่งแวดล้อม

สารตกค้างจากสารเคมีที่เป็นพิษ เช่น สารกำจัดศัตรูพืชเหล่านี้จะอยู่ในอากาศ น้ำ หรืออาหาร กลุ่มสารมาตรฐานวิเคราะห์สารกำจัดศัตรูพืชของเราช่วยให้คุณตรวจสอบคุณภาพดิน น้ำ และอาหารได้อย่างแม่นยำ ตามระเบียบข้อบังคับระหว่างประเทศได้อย่างมั่นใจ

Technical Paper
เอกสารบทความทางเทคนิคและงานวิจัยเชิงวิชาการ
Zeolite