Special Chemical Services
การบริการพิเศษทางด้านสารเคมีของเรา
เราจะเป็นผู้สนับสนุนงานทางด้านห้องปฎิบัติการของคุณเอง

นอกจากสินค้าจากแค็ตตาล็อก กว่า 50,000 รายการของแต่ละแบรนด์สินค้าที่เราเป็นผู้นำเข้าแล้ว เอเพกซ์ เคมิเคิล ยังสามารถรับผลิตสารเคมีตามความต้องการของลูกค้า โดยคุณสามารถปรับบรรจุภัณฑ์ ฉลากสินค้า สเป็คของสารเคมีให้เป็นไปตามความต้องการเฉพาะรายขององค์กรคุณได้ ซึ่งแบรนด์ที่ลูกค้าสามารถใช้บริการนี้ได้ ได้แก่

บริการพิเศษทางด้านสารเคมีที่ เอเพกซ์ เคมิเคิล มีให้คุณเลือกรับบริการได้ มีดังนี้
Tailored Lab Reagents and Solvent Blends
บริการผลิตสารเคมีหรือปรับเปลี่ยนส่วนผสมตามความต้องการ

หากคุณเคยประสบปัญหาในการหาสารเคมีหรือสารละลายที่มีคุณสมบัติ ส่วนผสมค่าพารามิเตอร์ที่สนใจไม่ครบหรือไม่เหมาะสมกับงานวิเคราะห์ของคุณ เอเพกซ์ เคมิเคิล ได้ร่วมมือกับกลุ่มบริษัท Fisher Scientific และ Loba Chemie ในการรับผลิตสารเคมีหรือปรับปรุงส่วนผสมให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

ซึ่งด้วยประสบการณ์ของบริษัทพันธมิตรของเรา ไม่ว่าจะเป็นด้านระบบควบคุมคุณภาพ มาตรฐานของห้องปฏิบัติการและกระบวนการผลิตอันทันสมัย ทำให้เราสามารถผลิตสารเคมีที่มีส่วนผสมตรงตามความต้องการพิเศษพร้อมทั้งออก Certificate of Analysis รับรองผลค่าการวิเคราะห์ให้กับลูกค้าได้ โดยที่ลูกค้าสามารถสั่งทำสารผสมขึ้นมาใหม่ หรือ เลือกสินค้าจากแค็ตตาล็อกของแบรนด์ที่ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับคุณสมบัติของสารเป้าหมายของคุณแล้วให้เราทำการปรับปรุงสูตรเพิ่มเติมให้ได้

** เอเพกซ์ เคมิเคิล ไม่รับผลิตหรือวิเคราะห์สารเคมีเอง กระบวนการผลิตและวิเคราะห์จะทำโดยบริษัทเจ้าของแบรนด์ที่เราเป็นตัวแทนจำหน่าย และนำเข้าสินค้าสำเร็จรูปมาจากต่างประเทศโดยตรงเท่านั้น ไม่มีการ repacking ในประเทศไทย

Semi-Bulk and Bulk Chemical Service
บริการรับผลิตสารเคมีแล็บแบบเป็นถัง

หลากหลายบริษัทจำเป็นต้องใช้สารเคมีที่มีความบริสุทธิ์สูงเป็นปริมาณมากในการวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพสินค้า หรือ แม้แต่ในกระบวนการผลิต ทางบริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิลสามารถให้คำปรึกษาและให้บริการนำเข้าสารเคมีแบบเป็นถังขนาดใหญ่พิเศษซึ่งจะสามารถช่วยลดต้นทุนในการวิเคราะห์และการผลิตให้กับองค์กรของท่านได้อย่างมหาศาล โดยบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่พิเศษที่เป็นแบบถังที่เรามีให้บริการคือตั้งแต่ 5 กิโลกรัม ไปจนถึง 200 กิโลกรัม

Customized Packaging and Labeling
การบริการปรับแต่งบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้า

ลูกค้าสามารถสั่งผลิตสารเคมีในขนาดบรรจุภัณฑ์ตั้งแต่หน่วยกรัม (g) ไปจนถึง 200 กิโลกรัม (kg) ในประเภทวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการได้ หากพบว่าขนาดหรือวัสดุของบรรจุภัณฑ์มาตรฐานที่เรามีให้ลูกค้าเลือกตามในแค็ตตาล็อกสินค้าไม่ตรงกับความต้องการและลักษณะการใช้งาน

นอกจากนี้ ฉลากสินค้า (Labeling) เราก็สามารถใส่ข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์ลงไปได้ เช่น การใส่ค่าทดสอบของพารามิเตอร์ที่ลูกค้าสนใจในสารเคมีตัวนั้นๆ เป็นต้น

** บริการพิเศษทั้ง 3 ประเภทข้างต้นนี้ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำของผู้ผลิตแต่ละราย
ติดต่อขอคำปรึกษารับบริการพิเศษข้างต้นจากเราได้เพียง โทร. 02-038-9999 หรือ อีเมล์มาที่ info@apexchemicals.co.th
หมายเหตุ

1. การบริการผลิตสารเคมี, ปรับเปลี่ยนส่วนผสมหรือปรับปรุงสูตรผสม ตามความต้องการของลูกค้านั้น จะต้องเป็นการปรับโดยอ้างอิงจากรายการสารเคมีที่มีระบุอยู่ในแค็ตตาล็อคสินค้าของแบรนด์ผู้ผลิตที่ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนนำเข้าเท่านั้น เนื่องจาก หากเป็นการใช้สารเคมีจากแบรนด์อื่นที่ทางบริษัทฯ ไม่ได้เป็นตัวแทนนำเข้า ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับประกัน หรือควบคุมคุณภาพสินค้าของแบรนด์นั้นๆได้

2. ทางบริษัทฯ ไม่รับผลิต คิดค้น พัฒนาหรือวิเคราะห์สารเคมีสูตรใหม่ และไม่มีการให้บริการแกะสูตรสารเคมีให้เหมือนผลิตภัณฑ์เป้าหมายที่ลูกค้าต้องการ ทางลูกค้าต้องเป็นผู้แจ้งชื่อสารเคมีและส่วนผสมให้กับทางบริษัทฯ เอง

3. การปรับเปลี่ยน ปรับปรุงสูตรสารเคมี รูปแบบฉลากหรือขนาดบรรจุภัณฑ์ต่างๆ หรือการขอให้ทำการแสดงค่าวิเคราะห์ของพารามิเตอร์อื่นๆเพิ่มเติมนอกจาก Specification มาตรฐานของสินค้าลงบน Certificate of Analysis นั้น ต้องอยู่บนเงื่อนไขที่ทางบริษัทฯ พิจารณาและยอมรับแล้วเท่านั้น

sample packaging